Međuljudski odnosi i emocionalna zrelost

27. 10. 2023. godine u organizaciji Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo održana je edukacija uposlenika. Temu Međuljudski odnosi i emocionalna zrelost (emocionalna inteligencija, unapređenje komunikacije, sazrijevanje menadžera) realizirao je prof. dr. Elvir Čizmić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Stručno usavršavanje je kroz predstavljanjeciljeva edukacije, karakteristike i značaj organizacijske kulture kao i izgradnju kulture povjerenja koncipirano da motiviše i osnaži uposlenike Instituta. Predstavljeni su stilovi rukovođenja kroz tradicionalni i savremeni pristup, kao i karakteristike i značaj sposobnosti komuniciranja i načini komuniciranja različitih tipova ličnosti. Identificirani su najčešće korišteni stilovi rukovođenja, kao iprocjena kvaliteta odnosa lider–saradnik prema LMX teoriji i diskusije.

Sektori