Memorandum o saradnji sa Svjetskim savezom dijaspore BiH

Uvažavajući činjenicu da broj bosanskohercegovačkih iseljenika širom svijeta premašuje brojku od 2 miliona, a da su u tom broju posebno ugrožene treće generacije mladih naraštaja koji su u izazovu potpune asimilacije od strane društava i zemalja prijema, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u saradnji s Institutom pokrenulo je aktivnosti koje imaju za cilj da očuvaju i ojačaju mostove sardanje iseljeničke populacije i domovine. Tim povodom, ministrica Naida Hota-Muminović i predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine g. Hasan Šehović, 27. 3. 20024. godine, u kabinetu ministrice svečano su potpisali Memorandum o saradnji kojim su se obavezali na zajedničke aktivnosti i programe po pitanju bosanskih dopunskih škola u svijetu kao i očuvanju i afirmaciji bosanskog jezika, kulture, historije i identiteta među iseljeničkom bosanskohercegovačkom populacijom koja je do sada identifikovana u 51 zemlji svijeta.
Ministrica Hota-Muminović naglasila je da je ovo značajan trenutak za Ministarstvo, kojem je u historiji djelovanja Memorandum o saradnji sa Svjetskim savezom dijaspore BiH prvi ovakve prirode, što pokazuje opredjeljenje Ministarstva da i na polju obrazovanja u iseljeništvu da svoj doprinos.
Predsjednik Svjetskog saveza dijaspore BiH g. Šehović istakao je da je potpisivanje Memoranduma o saradnji, čiji će fokus aktivnosti biti na bosanskim dopunskim školama i obrazovanju mladih, izuzetno značajan korak ka saradnji koja će doprinijeti unaprijeđenju ove oblasti kao i brojnim drugim pitanjima i izazovima sa kojima se bosanske dopunske škole u svijetu susreću.

Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-04-24215-14.2/22 od 16.06.2022. godine, imenovan je Nadzorni odbor u sljedećem sastavu:

  1. Selma Dazdarević-Jašarević – predsjednica, predstavnica Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo,
  2. Nermina Muftić – članica, predstavnica stručnih radnika Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo,
  3. Larisa Mujanović – članica, predstavnica Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo (na lični zahtjev razrješena dužnosti člana Nadzornog odbora).

 

Sektori