Aktivnosti i smjernice Vlade KS za dobrobit učenika i sigurnost u školama

Mjere i aktivnosti Vlade Kantona Sarajevo koje se poduzimaju u cilju sigurnosti i zaštite učenika, kao i njhove dobrobiti, te multisektorski odgovor na potencijalne sigurnosne izazove u školama, teme su o kojima su na jučerašnjoj press konferenciji govorile ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović, ministrica pravde i uprave Darja Softić Kadenić i direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Senada Salihović.
Nakon tragičnih događaja koji su se desili u školi u Beogradu, Vlada KS je usvojila niz zaključaka okupivši sve značajne resore koji mogu ponuditi resurse u kreiranju seta značajnih aktivnosti.
Izrađen je dokument sa smjernicama i šemama komunikacije, multisektorskog postupanja u iznenadnim kriznim situacijama koji će biti dostupan obrazovnim i drugim relevantnim ustanovama.
Po riječima ministrice Hota Muminović, u fokusu su preventivne aktvnosti usmjerene na jačanje karakternih vrlina, empatije, socijalnih i komunikacijskih vještina učenika u cilju sprečavanja neprihvatljivih oblika ponašanja, zbog čega su redefinirane vannastavne, te utvrđen čitav niz novih aktivnosti za narednu školsku godinu.
“Okupili smo stručnjake iz različitih oblasti koji su napravili i komunikacijske šeme, hodograme aktivnosti, ako bi se desila iznenadna, hitna situacija koja prevazilazi kapacitete škola, a koja uključuje resore zdravstva, Minsitarstva unutrašnjih poslova, rada i socijalne politike, Tužilaštva. Na bazi ovih smjernica nastavljamo educirati profesionalce koji rade na ovim temama”, objasnila je ministrica Hota Muminović.
“Katalog registriranih programa postao je dijelom Metodologije za izradu godišnjeg programa rada škole, što u praksi znači da vannastavni i posebni programi postaju obavezni za sve nivoe odgojno-obrazovnih ustanova u Kantonu Sarajevo. Katalog obuhvata programe prevencije ovisnosti, prevencije nasilja, kulture sjećanja, ekologije, poduzetništva i finansijske pismenosti, kao i program ‘Ostani smiren’. U okviru svakog programa razrađene su aktivnosti kroz koje kod djece razvijamo šest temeljnih vrlina – mudrost i znanje, odvažnost, humanost, pravdenost, umjerenost i transcendentnost”, navela je direktorica Salihović.
 

Sektori