Javne konsultacije povodom prijedloga Pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje

Poštovani, 

u toku su javne konsultacije povodom prijedloga Pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje.

Konsultacije će se održavati prema sljedećim terminima:

  • Za članove Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH, Kantonalni odbor Kantona Sarajevo i sindikalne povjerenike u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo:

Dana: 8. 1. 2024. godine, u vremenu od 10,00 do 12,00 sati

Link: https://meet.google.com/sqn-ktpg-yfn (za učešće na online konsultacijama i prezentaciji obavezna je prijava putem linka).

  • Za direktore/direktorice osnovnih škola na području Kantona Sarajevo:

Dana: 9. 1. 2024. godine  u vremenu od 10,00 do 12,00 sati

Link:  https://meet.google.com/nuq-jpre-qud (za učešće na online konsultacijama i prezentaciji obavezna je prijava putem linka).

  • Za nastavnike zaposlene u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo:

Dana: 10. 1. 2024. godine  u vremenu od 10,00 do 12,00 sati

Link:https://meet.google.com/djm-nmka-oyv (za učešće na online konsultacijama i prezentaciji obavezna je prijava putem linka).

  • Za stručne saradnike, saradnike i ostale zaposlenike u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo:

Dana: 11. 1. 2024. godine, u vremenu od 10,00 do 12,00 sati

Link: https://meet.google.com/guz-dksn-wzw (za učešće na online konsultacijama i prezentaciji obavezna je prijava putem linka).

  • Za članove Vijeća roditelja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo i roditelje/staratelje učenika osnovnih škola sa područja Kantona Sarajevo:

Dana: 12. 1. 2024. godine, u vremenu od 10,00 do 12,00 sati

Link:  https://meet.google.com/pnm-pgzb-vii (za učešće na online konsultacijama i prezentaciji obavezna je prijava putem linka).

Linkovi za pristup on-line sastancima sa satnicom za konsultacije dostavljeni su školama (za direktore i radnike), sindikatima i Udruženju Vijeće roditelja osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo. 

Škole su bile u obavezi da prijedlog Pedagoških standarda i normative za osnovni odgoj i obrazovanje učine dostupnim radnicima škole.

Na ovom linku možete pronaći obrazac za dostavu sugestija za poboljšanje prijedloga Pedagoških standarda i normative:

https://irpo.ba/wp-content/uploads/2024/01/Obrazac-javne-konsultacije-PSIN.doc

Molimo da popunjeni obrazac dostavite na e-mail Instituta: standardi@irpo.ba u periodu od 3. 1. do 17. 1. 2024. godine.

Na ovom linku možete pronaći prijedlog Pedagoških standarda i normative za osnovni odgoj i obrazovanje:

https://irpo.ba/wp-content/uploads/2024/01/Prijedlog-Pedagoskih-standarda-i-normativa-za-osnovni-odgoj-i-obrazovanje.pdf

Link za pruzimanje prezentacije za učesnike koji nisu uspjeli pristupiti online prezentovanju:

https://irpo.ba/wp-content/uploads/2024/01/PREZENTACIJA-PRIJEDLOGA-PSiN-ZA-OSNOVNI-ODGOJ-I-OBRAZOVANJE-U-KANTONU-SARAJEVO.pdf

Sektori