U prostorijama Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, danas je potpisan Protokol o saradnji između Instituta i Odgojnog centra Kantona Sarajevo.
Protokolom je definirana međusobna saradnja u cilju zajedničkog djelovanja u realiziranju dijela Socijalnog programa, kao skupa mjera i aktivnosti koje su usmjerene na preveniranje i otklanjanje stanja socijalne nesigurnosti pojedinih kategorija stanovništva, pod nazivom “Prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja”.
Institut će afirmativno djelovati i omogućiti uvjete za ostvarivanje saradnje sa srednjim školama na području Kantona Sarajevo, čiji učenici će biti obuhvaćeni Projektnim aktivnostima.
S druge strane, Odgojni centar će izraditi plan i program radionica/predavanja u skladu sa nastavnim aktivnostima škole i obezbijediti stručne osobe – mentore, koje će realizirati radionice/predavanja za učenike srednjih škola na području Kantona Sarajevo.

Sektori