Danas je u Tuzli otvorena “V Međunarodna Balkanska konferencija o autizmu” na kojoj je sudjelovao i viši saradnik za podršku djeci s teškoćama pri Institutu za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, prof.dr. Edin Mujkanović.
Konferencija se održava u periodu od 2.9. do 4.9. 2022.godine. Suorganizatori konferencije su Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli, Udruženje ”Svijet u slikama” Zenica i Udruženje defektologa, edukatora-rehabilitatora ”STOL” Sarajevo.
Sve veća učestalost poremećaja iz spektra autizma predstavljala je jedan od glavnih razloga organiziranja V Međunarodne Balkanske konferencije o autizmu, na kojoj su o ovoj temi govorili eminentni predavači koji dolaze iz različitih zemalja i kontinenata.
Cilj ovakve i sličnih konferencija je da se pronađu odgovori na pitanja koja najčešće interesuju osobe sa autizmom i članove njihovih porodica kako bi se iznašla sistemska rješenja i više podrške za ovu populaciju.
Predavači na ovom naučno-stručnom skupu dolaze iz različitih zemalja i gradova kao što su: Sjedinjene Američke Države, Velike Britanije, Turske, Kanade, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i drugih zemalja. Među najavljenim predavačima su Paul Shattock, Velika Britanija, Ralf Herwig, Austrija, Anna Krajčin, SAD, Ines Delzotto, Hrvatska, Haris Memišević, Bosna i Hercegovina i drugi. Za učešće se prijavio veliki broja profesionalaca različitih stručnih usmjerenja koji rade sa djecom i odraslim s teškoćama u razvoju kao i roditelja, studenata te drugih učesnika iz Bosne i Hercegovine.
Pogledaj prijevod
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sektori