“Nastavnik-režiser svoga časa (Primjena glumačke tehnike u nastavi)”

Stručno usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo na temu “Nastavnik-režiser svoga časa (Primjena glumačke tehnike u nastavi)”

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organizirao je stručno usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo koje je održano u periodu 3 –  7. 6. 2024. godine u terminu od 13:00 do 16:00 sati u prostorijama osnovnih i srednjih škola:

  1. 6. Osnovna škola „Vladislav Skarić“ (za škole Općine Centar)
  2. 6. Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ (za škole općina Stari Grad, Vogošća i Ilijaš)
  3. 6. Osnovna škola „Osman Nakaš“ (za škole Općine Novo Sarajevo)
  4. 6. Škola „Maarif“ (za škole Općine Novi Grad)
  5. 6. Srednja škola „Četvrta gimnazija“ Ilidža (za škole općina Ilidža, Hadžići i Trnovo)

 

Ovo stručno usavršavanje planirano je u Okvirnom katalogu tema stručnog usavršavanja u sektoru odgoja i obrazovanja u Oblasti A: Opće globalne teme

Stručno usavršavanje na temu “Nastavnik-režiser svoga časa (Primjena glumačke tehnike u nastavi)” održala je prof. dr. Selma Alispahić,  bosanskohercegovačka pozorišna i filmska glumica.

Cilj ovog stručnog usavršavanja je bio osnaživanje nastavnika da kao režiseri svojih časova   primijenjuju glumačke tehnike u nastavi koje će pomoći njima da se lakše nose sa stresnim poslom koji obavljaju, a da u isto vrijeme pomognu učenicima. Svaki nastavnik ima mogućnost kreirati čas tako da on bude zanimljiv i efikasan. Ovog puta je u tome pomogla glumica Selma Alispahić koja je prenijela segmente svog iskustva i tehnike koje ona primjenjuje u poslu kojim se bavi.

Stručno usavršavanje je bilo radioničkog karaktera tako da su nastavnici aktivno učestvovali svakog momenta i imali su mogućnost razmijeniti iskustva sa predavačem i drugim nastavnicima, kao i dati ideje vezane za temu koja je veoma aktuelna da bi unaprijedili rad.

Stručno usavršavanje je ispunilo sva očekivanja nastavnika i viših stručnih saradnika za profesionalni razvoj odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika iz Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo.

Stručnom usavršavanju prisustvovalo je 67 nastavnika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

Veliku zahvalnost dugujemo direktorima i osoblju škola domaćina koji su se izuzetno potrudili da se svi osjećamo ugodno u prostorijama škola.