Stručno usavršavanje za odgajatelje i medicinske sestre u predškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organizirao je stručno usavršavanje za odgajatelje i medicinske sestre u predškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo.
Tema stručnog usavršavanja bila je “Prevencija oboljenja i povreda u procesu odgoja i obrazovanja djece predškolskog uzrasta, 3. i 4. modul”, a realizirana je 15. 3. 2023. godine u dvjema grupama. Prva grupa u periodu od 9:30 do 12:00 sati, a druga grupa u periodu od 13:00 do 15:30 sati. Predavanju je prisustvovalo 225 učesnika. Stručno usavršavanje održali su Jasmina Hrnjica Bajramović, dipl. san. inž., Aldijana Zagorac, diplomirani psiholog, i Mahira Poljak, prof. pedagogije, TA savjetnica-psihoterapeutkinja pod supervizijom.
Ovo je bio nastavak stručnog usavršavanja održanog 24. i 25. oktobra 2022. godine. Veliki doprinos ovim stručnim usavršavanjima dala je Alma Badić, direktorica Udruženja za majku i dijete “Bombon”, Institut za majku i dijete. Nakon svakog bloka predavanja učesnici su mogli postavljati pitanja i diskutirati o problemima s kojima se susreću na terenu.

Sektori

Obavještenje o poništenju postupka nabavke

23.12.2022.