Obavještenje o rasporedu polaganja usmenog ispita za radno mjesto I.2.

Obavještavamo vas da je Komisija za postupak prijema u radni odnos po osnovu Javnog oglasa broj 677/22 od 10.08.2022. godine utvrdila termin i raspored polaganja usmenog ispita za poziciju: I.2 Viši saradnik za standardizaciju kvaliteta prema korisnicima ….1 (jedan) izvršilac.
Usmeni ispit će se održati u utorak,
15.11.2022.godine sa početkom u 08:30 sati u
prostorijama JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, u ulici Aleja Bosne Srebrene bb.


Link: Obavještenje o terminu održavanja usmenog ispita za radno mjesto I.2

Sektori