Rezultati pismenog ispita i obavještenje o rasporedu polaganja usmenog ispita za radno mjesto I.3.

Poštovani,
obavještavamo vas da je Komisija za postupak prijema u radni odnos po osnovu Javnog oglasa broj 677/22 od 10.08.2022. godine utvrdila termin i raspored polaganja usmenog ispita za poziciju:
I.3 Pomoćnik direktora za nastavne planove i programe ….1 (jedan) izvršilac.
Usmeni ispit će se održati u utorak,
22.11.2022.godine sa početkom u 08:30 sati u prostorijama JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, u ulici Aleja Bosne Srebrene bb.

Rezultati pismenog ispita I.3

Obaještenje o terminu polaganja usmenog ispita za radno mjesto I.3

Sektori