Probno istraživanje TIMSS u dvije osnovne škole

Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje provodi probno istraživanje TIMSS u dvije osnovne škole, “Safvet-beg Bašagić” i “Deseta osnovna škola”. U prvom redu cilj je potpuna priprema za istoimeno međunarodno istraživanje TIMSS 2023 koje će omogućiti učesnicima detaljan uvid u rezultate i preporuke ovoga istraživanja, kao i u praktičan način primjene stečenog znanja. Ovo istraživanje prati trendove u znanju matematike i prirodnih nauka te pruža podatke o učeničkim postignućima iz spomenutih oblasti, kao i o elementima koji na njih utiču. Glavno istraživanje TIMSS planiramo na proljeće 2023. godine. Spremnost i kapacitiranost u tom smislu lično su uvidjeli uposlenici Instituta tokom današnjeg probnog istraživanja, Ajla Halilović kao viši saradnik za IT i Damir Mušanović viši saradnik za praćenje učeničkih postignuća.

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) – međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodnih nauka važno je dešavanje za Bosnu  i Hercegovinu. ICILS (International Computer and Information Literacy Study) je skraćenica za Međunarodna istraživanja računarske i informatičke pismenosti. Istraživanja se provode sa IEA – Međunarodnom asocijacijom za evaluaciju obrazovnih postignuća koja potpisuje stručno rukovođenje istraživanjem na međunarodnom planu. Partner IEA u BiH je Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje koja će realizirati istraživanje TIMSS 2023 i ICILS 2023 na proljeće naredne godine uz podršku Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja.

U četvrtak, 27.10.2022. godine planirano je probno ICILS istraživanje u istim školama.

Vezane vijesti:

Sastanak koordinatora i testatora s predstavnicama APOSO – IRPO

Sastanak koordinatora za provođenje Međunarodnih istraživanja – IRPO

Sektori