Sastanak koordinatora i testatora s predstavnicama APOSO

Sastanak koordinatora i testatora s predstavnicama APOSO je održan u online okruženju putem Zoom aplikacije u utorak, 18.10.2022. godine s početkom u 13.00 sati. Tom prilikom detaljno je opisan proces probnog istraživanja TIMSS 2023 i ICILS 2023 koji će se realizovati u narednoj sedmici u dvije sarajevske osnovne škole, a istovremeno i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine.

Na samom početku napravljen je osvrt na Trends in International Mathematics and Science Study – međunarodno istraživanje trendova u znanju matematike i prirodnih nauka, a uz to i na IEA- Međunarodna asocijacija za evaluaciju obrazovnih postignuća-stručno rukovođenje istraživanjem na međunarodnom planu. Partner IEA u BiH je Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH – učestvuje u planiranju i realizuje istraživanje TIMSS 2023.

Cilj IEA je prikupiti visokokvalitetne informacije o učeničkim postignućima i obrazovnim okvirima tih postignuća. TIMSS istraživanje je osmišljeno kako bi upoznalo odgovorne u obrazovanju sa rezultatima učenja matematike i prirodnih nauka. Sprovodi se u četverogodišnjim ciklusima (1995, 1999,2003, 2007, 2011, 2015, 2019, 2023); BiH obuhvaćena 2007., 2019., a naredni ciklus je 2023. godine.

Probno istraživanje realizujemo 2022., a glavno istraživanje 2023. godine. Uzorak probnog istraživanja: 6 škola u BiH oko 120 učenika. Resursi uključuju obuku, Priručnik za školskog koordinatora i testatora, smjernice, te izjavu o tajnosti i kontrolori kvaliteta iz APOSO. Provjeravaju se samo standardizirane procedure. Važno je informisati nastavničko vijeće o učešću u velikom međunarodnom istraživanju, a moguće je organizovati roditeljski sastanak i da svakako učenici budu informisani.

Do sada su koordinatori pomogli da se identifikuju odjeljenja, nastavnici i učenici koji će učestovati u istraživanju u vašoj školi, a o svemu je informisana Agencija. Odabran je najmanje jedan testator. Dogovoren je termin za probno testiranje TIMSS 26.10., a ICILS 28.10. Zavisno od broja učenika i računara koji su na raspolaganju, probno istraživanje se realizuje u nekoliko sesija. Ukazano je koordinatorima na koji način zaprimiti, pregledati materijale i osigurati tajnost i povjerljivost, odgovorni su za sigurnost materijala i povjerljivost procedura, od početka do kraja!

Sektori