U srijedu, 07. septembra 2022. godine, održan je online sastanak za provođenje Međunarodnih istraživanja, kojim će biti obuhvaćena Bosna i Hercegovina. Ispred Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo sastanku je prisustvovao Damir Mušanović, viši saradnik za praćenje učeničkih postignuća.
Cilj sastanka bio je predstavljanje osnovnih informacija vezanih za TIMSS 2023 i ICILS 2023, te dogovor o obavezama i načinu saradnje koordinatora i Agencije kako bi se obezbijedili visoki standardi u sprovođenju istraživanja.
Kako je zaključeno, neophodno je ostvariti kontinuiranu saradnju između Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, kao organizatora skupa, i nadležnih ministarstava obrazovanja, odnosno Odjela za obrazovanje Brčko distrikta BiH.
Istraživanja provodi IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Međunarodna asocijacija za evaluaciju učeničkih postignuća.
TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study – međunarodna istraživanja trendova u znanju matematike i prirodnih nauka realizirat će se naredne godine kao i ICILS International Computer and Information Literacy Study – Međunarodno istraživanje računarske i informatičke pismenosti.
Podsjećamo, u ovom međunarodnom istraživanju trendova u znanju matematike i prirodnih nauka učestvuju učenici/ce 4. razreda osnovnog obrazovanja, a istraživanju računarske i informatičke pismenosti učestvuju učenici/ce 8. razreda osnovnog obrazovanja. Kako smo ranije istakli, cba istraživanja sprovodi IEA – Međunarodna asocijacija za evaluaciju učeničkih postignuća, a Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u uskoj saradnji sa IEA ima nadležnost da sprovodi ova istraživanja u BiH.

Sektori