Stručno usavršavanje za asistente u odjeljenju/grupi u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo

JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo organizirao je stručno usavršavanje za asistente u odjeljenju/grupi u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo.
Teme stručnog usavršavanja bile su “Učenici sa teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu” i “Učenici sa teškoćama u razvoju iz perspektive asistenta u nastavi”, a realizirane su 22. 2. 2023. godine u periodu od 13:30 do 17:00 sati. Predavanju je prisustvovalo 236 učesnika. Stručno usavršavanje održali su mr. sc. Selmir Hadžić i mr. sc. Aida Isanović.
Cilj stručnog usavršavanja bio je unaprijediti rad s djecom s teškoćama u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, kao i pomoć svim sudionicima u radu s djecom s poteškoćama, s najvećim težištem na rad asistenata i na njihovu važnost u odgojno-obrazovnom procesu. Nakon svakog bloka predavanja učesnici su mogli postavljati pitanja i diskutovati o problemima s kojima se susreću na terenu.

Sektori