Kompetencije za demokratsku kulturu, važan su segment u razvoju demokratskog društva. Živjeti zajedno kao jednaki u kulturno raznolikim demokratskim društvima predstavlja cilj kojem težimo, a posebno razvijamo i unapređujemo kroz osnovne i srednje škole. Naglašeno je to danas na radionici Vijeća Evrope, pod nazivom “Kvalitetno obrazovanje za sve”, koja se održava na Igmanu. Sudjeluju joj predstavnici pedagoških zavoda u BiH, kao i predstavnici IRPO-a, Edin Mujkanović i Damir Mušanović, viši saradnici Instituta.
U procesu rješavanja pomenutih izazova
učesnicima je predstavljen i novi konceptualni model kompetencija, koje su građanima potrebne da učestvuju u demokratskoj kulturi i da mirno žive zajedno sa drugima u kulturno raznolikim društvima, dok je formalno obrazovanje istaknuto kao izuzetno važan alat koji se može koristiti u procesu rješavanja pomenutih izazova. Jer, odgovarajuće obrazovne informacije i prakse mogu povećati demokratsku angažiranost i unaprijediti sistem učenja i podučavanja.

Sektori