Kako verificirati znanje???
Kako da nastavnici prevaziđu probleme vezane za ishode učenja???
O ovim i drugim temama, EU_izvještaju o kreativnosti i kritičkom mišljenju u školi, za potrebe radnika Instituta govorio je prof. dr. Kasim Tatić, Ekonomski fakultet u Sarajevu.
Uvaženi profesor predstavio je sve navedeno i dao nam razloge, zbog čega bismo trebali navedene teme predstaviti na terenu, nastavnicima i ostalim sudionicima u nastavnom procesu…

Sektori