Isporuka novih računara za kabinete Informatike u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, koje je nabavilo Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS, počela je jučer u osnovnim školama “Avdo Smailović” i “Grbavica I”.
Za nabavku ukupno 900 računara koji će biti isporučeni školama u prvoj fazi projekta, Ministarstvo je izdvojilo 1.254.684 KM.
U realizaciji projekta digitalizacije sarajevskih škola učestvuje i Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS. Svečanoj primopredaji računarske opreme, pored ministrice Hota-Muminović, sudjelovale su direktorica Instituta Senada Salihović i Sabina Piknjač, viša saradnica za izvrsnost i liderstvo.

Sektori