U Zagrebu se održava dvodnevna Konferencija o “asistivnoj tehnologiji i potpomognutoj komunikaciji za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom”, kojoj sudjeluje i predstavnik Instituta Edin Mujkanović, viši saradnik za podršku djeci i učenicima s teškoćama.
Organizatori Konferencije su e-glas i Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, a sudjeluju joj predstavnici 13 zemalja, među kojima su Južnoafrička Republika, Izrael, Rumunija, Bugarska, Velika Britanija, Njemačka, Italija, Bugarska, Ukrajina i zemalje regiona.
Priču o novim opremama i softverskim rješenjima, novim mogućnostima, asistivnoj tehnologiji ali i alternativnom, odnosno augmentativnom komuniciranju kroz organiziranje slične konferencije, nastojat ćemo donijeti i u Sarajevo.

Sektori