Stručno usavršavanje za sekretare i samostalne referente

Dana 06. 1.2023.godine održano je stručno usavršavanje za sekretare i samostalne referente za plan i analizu srednjih škola u organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje i JU Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo. Tema stručnog usavršavanja: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH.
Stručno usavršavanje je održano u prostorijama JU Druga gimnazija Sarajevo u periodu od 9h do 16h. Predavači su bili Amina Malkić i Ida Kurić-Ramadanović.

Sektori