Građansko obrazovanje

U petak, 23.12., u JU OŠ Grbavica I nastavnica Enesa Pavlović realizovala je čas iz Građanskog obrazovanja prema ishodima učenja. Učenici/ce 7 razreda su radeći u 5 grupa sa po pet učenika radili vježbu kritičkog razmišljanja za Nastavnu jedinicu Proceduralna pravda. Zahvaljujemo se kolektivu pomenute škole i Elvedini Ličanik koja je prisustvovala navedenoj aktivnosti u ime Tima za podršku implementaciji Nastavnog plana i programa sa definisanim ishodima učenja. Direktor i pedagogica škole su se srdačno zahvalili na interesovanju i posjeti školi.

Sektori