Sastanak sa predstavnicima UNICEF-a

U prostorijama Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS održan je sastanak direktorice Senade Salihović sa saradnicima i predstavnicima UNICEF-a, Sanje Kabil, voditeljica programa edukacije i saradnice Amila Madžak održano danas.
Razgovarano je o jačanju buduće saradnje i ostvarivanju partnerskih odnosa u cilju unapređenja nastavnih, vannastavnih i posebnih programa usmjerenih djeci i studentima na svim nivoima preduniverzitetskog obrazovanja KS.

Sektori