Četvrti modul obuke nastavnika

Dana 6. 3. 2024. godine održan je četvrti modul obuke nastavnika prvog i drugog razreda osnovne škole kao nastavak replikacionih treninga studijske posjete Republici Sloveniji.
Četvrti modul je posvećen temi Formativno praćenje kao podrška učenju i podučavanju. Prva godina implementacije NPP-ova sa definisanim ishodima učenja je pokazala da je u razrednoj nastavi najveći izazov bio formativno praćenje. Modul posvećen ovoj temi je dodatno razjasnio načine kako učenike uključujemo u proces formativnog praćenja već u fazi planiranja nastavnog sata ili nastavne aktivnosti. Uključivanje učenika u određivanje svrhe odnosno ishoda učenja izraženih jezikom učenika približit će smisao učenja učenicima jer će bolje razumjeti šta će i radi čega učiti. Formativno praćenje učeniku omogućava da u svakom trenutku ima uvid u to kako je uspješan kod učenja i kako još može napredovati. To povećava njegovu odgovornost za vlastito učenje, zadržava znatiželju, interes, motivaciju za učenje. Kako da istraje u učenju i zna kako prevladati prepreke. Na koji način kroz čitav proces učenja, nastavnik planira aktivnosti kako bi se učenicima omogućilo da dokažu odnosno iskažu znanja.

Sektori