Obilježavanje 1. marta, Dana nezavisnosti

JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn organizirala je niz aktivnosti povodom obilježavanja jednog od najznačajnijih datuma u historiji naše domovine. Historijski sat dr. sc. Amira Klike s Univerziteta u Sarajevu, izložba radova na temu bosanskohercegovački gradovi i priredba pokazali su samo djelić onoga šta radimo i čime se bavimo.

U čast ovog značajnog praznika, a u cilju pripreme škole za proces dualnog obrazovanja, svečano je otvoren Kabinet za konstrukciju i modeliranje odjeće.

Zahvaljujemo se na posjeti svim gostima, a posebno predstavnicama Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Sedžidi Hadžić, mr. sc., i Samiri Karamehić, dipl. inž. elekt.

 

Sretan Dan nezavisnosti svim građanima Bosne i Hercegovine.

Sektori