Stručno usavršavanje i sastanak aktiva direktora predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

Stručno usavršavanje i sastanak aktiva direktora predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo
JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnji s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo u ponedjeljak, 27. 2. 2023. godine, organizirao je stručno usavršavanje direktora predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola na temu “Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama”.
Predavanju je prisustvovalo 93 direktora/direktorice, a edukaciju je održala Amina Malkić, ovlašteni predavač Agencije za javne nabavke BiH.
Cilj edukacije bio je upoznavanje s promjenama i praktičnom primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 59/22).
Nakon svakog bloka predavanja učesnici su mogli postavljati pitanja i diskutovati o problemima iz oblasti javnih nabavki s kojima se susreću na terenu.
Po završetku predavanja održan je sastanak aktiva direktora, koji je vodila mr. Lejla Tuzlak, viša saradnica Instituta za profesionalni razvoj direktora i pomoćnika direktora. Prezentiran je izvještaj o radu Sektora za upravljanje ljudskim resursima, dat je presjek stručnih usavršavanja i profesionalnog razvoja direktora u regiji i zemljama Evropske unije. U okviru sastanka Samira Karamehić, viša saradnica za godišnji program rada i godišnji izvještaj o radu, prezentirala je Izvještaj o Nacrtu godišnjeg programa rada osnovnih škola Kantona Sarajevo s posebnim osvrtom na odstupanja od Pedagoških standarda i normativa za osnovnu školu.

Sektori

Obavještenje o poništenju postupka nabavke

23.12.2022.