Dodjela nagrada najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine u školskoj 2021/2022

U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, u Mostaru je, u srijedu, 21.12.2022. godine, održana svečana dodjela nagrada najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine u školskoj 2021/2022. godini. Priznanja za dobro učenje i ostvarene rezultate u znanju i drugim aktivnostima primilo je 59 učenika iz svih 10 kantona u Federaciji BiH, 30 osnovnoškolaca i 29 srednjoškolaca, kojima su dodijeljene i jednokratne novčane nagrade.
Školama Kantona Sarajevo koje pohađaju nagrađeni učenici također su dodijeljena priznanja, i to za prepoznavanje, poticanje i usmjeravanje talentiranih učenika ka putevima utemeljenim na znanju, a među njima su:
1. JU Peta osnovna škola
2. JU Osnovna škola “Pofalići”
3. JU Osnovna škola “Zahid Baručija”
4. JU Prva gimnazija
5. JU Treća gimnazija
6. JU Četvrta gimnazija
Svečanu dodjelu nagrada svojim prisustvom uveličale su Naida Hota-Muminović, ministrica za odgoj i obrazovanje KS i Senada Salihović, direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS.

Sektori