NARKO NE

Edukacija o Evropskom prevencijskom kurikulumu sa predstavnicima Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, predstavnicima opcinskih sluzbi za obrazovanje i direktorima skola u organizaciji NARKO NE Udruženje za prevenciju ovisnosti.
Zajedno mijenjamo stavove o ucinkovitoj prevenciji ovisnosti i gradimo temelje za prevenciju zasnovanu na dokazima u Kantonu Sarajevo.
 

Sektori