Etika u filozofiji življenja – Borba za čovjeka u ljudskom biću

30.10.2023. godine u prostorijama Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn održan je panel na temu: “Etika u filozofiji življenja – Borba za čovjeka u ljudskom biću“. Prije zvaničnog početka panela, prisutnima se obratio direktor škole gospodin Samir Pačavar. Panelistice Iman Čoralić i Asja Murić iz različitih perspektiva podstaknule su  sve prisutne na diskusiju sa temama:

„Religijska etika kao snažan potencijal duhovnosti u izazovima svakodnevnice“- Asja Murić i

„Ljudskost i uzajamnost kao zajednička baština i cilj prema kojem istrajni trebamo biti“ – Iman Čoralić.

U dijelu za diskusiju učenici su, između ostalog, istakli da vrijednosti poput ljudskosti i uzajamnosti možda gube na značaju, ali je do nas individualno i kolektivno koliko će biti zastupljene i prisutne u našim životima i društvu kao cjelini.

Učenici su istakli kako im nedostaje osjećaj vladavine zakona u našem društvu.

Također su naglasili da uvijek trebamo imati na umu ljudskost i uzajamnost, jer je to vrijednost koja  daje smisao  životu, posebno ona bezuvjetna ljudskost i uzajamnost.

Na kraju panela učesnici su imali zadatak da osmisle i napišu poruku na temu:“Čovjek čovjeku o ljudskosti“

Panelu su prisustvovala 32 učesnika.

Pored panelistica Iman Čoralić i Asje Murić, voditeljice i moderatorice  panela i  programa bile su Elma Turčalo i Leila Pehadžić.

Program smo završili citatom: „Ko nije kadar da razgovara, taj nije sposoban za razvoj i odustati od razgovora sa drugim znači odustati od sebe. Jer kad dobro upoznate nekog drugog, sebe ste proširili za još jedan život. Ma ko bio taj drugi  on je drugo mene samog, moja suprotnost i moja dopuna.“ Đuro Šušnić  „Dijalog i komunikacija“

Sektori