Finalno takmičenje „Akademije za mlade poduzetnike“

Na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology (SSST) održano je finalno takmičenje „Akademije za mlade poduzetnike“, projekta implementiranog u saradnji Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija (UNDP) u BiH uz podršku Vlade Kraljevine Norveške, Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja i Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo. „Akademija za mlade poduzetnike“ je projekt koji se realizovao u periodu od oktobra 2023. godine do maja 2024. godine i imao je za cilj da podstakne jačanju poduzetničkih kompetencija kod učenica i učenika srednjih škola u Kantonu Sarajevo.
Otvaranju finalnog takmičenja prisustvovali su ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović, ambasador Kraljevine Norveške u BiH NJ. E. Olav Reinertsen, v.d. rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Narine Sahakyan i predstavnici Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS.
Nakon sedmomjesečne obuke na teme u okviru poduzetništva, liderstva, komunikacije, timskog rada, kritičkog razmišljanja i sl., učenici srednjih škola su na finalnom takmičenju „Akademije za mlade poduzetnike“ predstavili 11 poslovnih ideja. Škole koje su učestvovale u finalnom takmičenju su: Srednjoškolski centar Vogošća, Srednja ugostiteljsko-turistička škola, Srednja zubotehnička škola, Druga gimnazija Sarajevo, Treća gimnazija Sarajevo, Srednja škola metalskih zanimanja, Srednja elektrotehnička škola Sarajevo, Prva bošnjačka gimnazija, Četvrta gimnazija, Gimnazija Obala i Gimnazija SSST, a pobjednička nagrada pripala je poduzetničkom klubu Srednjoškolskog centra Vogošća.