Fizika – Formativno praćenje

U četvrtak 12. januara realizirano je stručno usavršavanje posvećeno formativnom praćenju za nastavni predmet Fizika. U prvom dijelu zastupljen je bio teorijski pristup, a nakon toga uslijedio je rad u manjim grupama. Korištenje matrica, grafičkih organizera, strategija itd. upotpunilo je angažman svih učesnika/ca. Podršku koju su pružale tokom prethodnog perioda nastavljena je i tokom ove radionice i želimo iskazati zahvalnost edukatoricama: Dževdeti Dervić, Jasmini Baluković, Saneli Karović, Alisi Ramić i Merjem Popara – Ustamujić. Veliko hvala i ljubaznim domaćinima, kolektivu Elektrotehničke škole za energetiku.

Sektori