Likovna kultura – formativno praćenje

U toku dva dana, 11.01. i 12.01. održano je stručno usavršavanje posvećeno formativnom praćenju za nastavni predmet Likovna kultura. Poslije teorijskog dijela nastavnicima je predložen februarski mjesečni plan i program, primjer realizacije časa sa odgovarajućim formativnim vrednovanjem, kao i konkretne metode formativnog praćenja. Nastavnici/ce su se aktivno uključili/le kroz radionicu sa ciljem osmišljavanja časova, izradu pripreme, uz odgovarajuće formativno vrednovanje. Stručno usavršavanje su vodile članice Tima za podršku Amela Čehić i Dijana Dorfer-Galijašević, mentorice koje su sarađivale četiri mjeseca sa implementatorima/icama. Profesorice RN Sanela Delić i Đelila Šahić su obogatile usavršavanje svojim primjerima.
Veliko hvala svim sudionicima, ljubaznim domaćinima, posebno direktoru OŠ “Safvet-beg Bašagić”.

Sektori