Islamska vjeronauka – formativno praćenje

Dana 16.01.2023. godine, u Drugoj gimnaziji Sarajevo, održana su stručna usavršavanja nastavnika/ca nastavnog predmeta Islamska vjeronauka, na temu ”Formativno praćenje i primjeri dobre prakse u implementaciji nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja”. Na edukaciji je prisustvovalo 89 nastavnika/ca iz osnovnih škola, srednjih škola i gimnazija.
Zahvaljujemo se edukatoricama Jasmini Terzić i Adisi Milić, kao i svim nastavnicima/ama za aktivno učešće na radionicama.

Sektori