Grupa predmeta – formativno praćenje

Dana 13.01.2023. godine, u Trećoj gimnaziji Sarajevo, održana su stručna usavršavanja nastavnika/ca nastavnih predmeta: Kultura religija, Katolički vjeronauk i Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava, na temu ”Formativno praćenje i primjeri dobre prakse u implementaciji nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja”. Na edukaciji je prisustvovalo 51 nastavnik/ca iz osnovnih škola, srednjih škola i gimnazija.
Zahvaljujemo se edukatorima/cama kao i svim nastavnicima/ama za aktivno učešće na radionicama.

Sektori