Geografija – formativno praćenje

Dana 17.01.2023. godine, u prostorijama Željezničkog školskog centra, održana su stručna usavršavanja nastavnika/ca nastavnog predmeta Geografija, na temu ”Formativno praćenje i primjeri dobre prakse u implementaciji nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja”. Na edukaciji je prisustvovalo 75 nastavnika/ca iz osnovnih škola i srednjih škola.
Edukacije su održali Enisa Kulašin, Sabina Kaljanac, Anesa Smailhodžić, Mahir Mališević i Amela Mujagić. Zahvaljujemo upravi škole na ljubaznosti i nadamo se da će kreativne radionice poslužiti nastavnicima u školama kao primjeri dobrih ideja u realizaciji nastave geografije.

Sektori