Društvo – Formativno praćenje 

Dana 23.01.2023. godine, u prostorijama Osnovne škole “Safvet-beg Bašagić”, održana su stručna usavršavanja nastavnika/ca nastavnog predmeta Društvo, na temu ”Formativno praćenje i primjeri dobre prakse u implementaciji nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja”. Na edukaciji je prisustvovalo 90 nastavnika/ca iz osnovnih škola i srednjih škola.
Edukacije su održale Smilja Mrđa i Arnela Borovac-Bekaj. Zahvaljujemo upravi škole na ljubaznosti i nadamo se da će kreativne radionice poslužiti nastavnicima u školama kao primjeri dobrih ideja u realizaciji nastave.

Sektori