Osnove tehnike i Tehnička kultura – Formativno praćenje 

Dana 24.1.2023. godine u JU OŠ “Osman Nakaš” održana je edukacije na temu “Formatvno praćenje učenika sa primjerima dobrih praksi” u sklopu implementacije NPiP definisanim na ishodima učenja za nastavnike Osnova tehnike i Tehničke kulture. Edukacije vodili: Aida Hamidović, Armina Bukvić, Hurija Nalo i Esad Avdić. Ispred Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS edukacije pratili i bili podrška Altijana Alić, Abida Kapetanović i Samela Alagić.

Sektori