Društvo/Kultura/Religija – Formativno praćenje 

19. 1. 2023. u JU OŠ “Osman Nakaš” održano je stručno usavršavanje za nastavnike Društva/Kulture/Religije u petom razredu osnovne škole. Direktor i pedagogica su obezbijedili sve potrebne uvjete za održavanje radionica. Tema stručnog usavršavanja je “Formativno praćenje i primjeri dobre prakse u implementaciji Nastavnih planova i programa sa definiranim ishodima učenja”. Edukatorice Dijana Dorfer Galijašević i Selma Karović su upoznale nastavnike u teorijskom dijelu sa formativnom praćenjem a zatim kroz radionice nastavnici su primijenili stečena znanja na praktičan način.
Hvala edukatoricama, svim učesnicima i osoblju škole na kvalitetnom stručnom usavršavanju.

Sektori