Demografske odlike na Zemlji – ogledni čas

Škola: JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo
Predmet: Geografija
Datum: 30. 3. 2023. godina
Nastavna jedinica: Demografske odlike na Zemlji
Profesor: Amel Korman, prof.
Viši saradnik Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo: Azerina Muminović, prof.
Tim za podršku implementacije predmetnih kurikuluma za nastavni predmet Geografija: Kaljanac Sabina, prof.
Stanovništvo svijeta oblast je geografije vezana za društvo, za saradnju, za različitost, za strukture, ali i za migracije i dr. Upravo o tim stvarima govorilo se na ogledno-uglednom času Geografije u JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sarajevo 30. 3. 2023. godine . Ogledno-ugledni čas uspješno je realizirao profesor/nastavnik Amel Korman. Čas je zasnovan na ishodima učenja. Učenici prvog razreda srednje škole realizirali su nastavnu jedinicu „Demogeografske odlike na Zemlji“. Putem interaktivnih metoda, prezentacija o stanovništvu po kontinentima svijeta, urađenih turističkih razglednica od učenika i istraživačkih aktivnosti o vrijednostima i raznolikosti naroda učenici su predstavili kontinente svijeta. Tu su posebnu pažnju posvetili geografskom položaju u naseljavanju kontinenata, strukturama stanovništva, kulturnom razvoju, umjetnosti i tradiciji svakog kontinenta posebno. Gledateljima programa posebno su bile interesantne učeničke razglednice za gradove i njihove građevine. Na kraju časa svi učenici su kroz samoevaluaciju vrednovali koji im je kontinent najprivlačniji na ponuđenom „Semaforu privlačnosti“. Tu se vizualnom metodom moglo zaključiti šta su učenici prepoznali kao njima najinteresantnije i najprivlačnije. Nastavu Geografije povezali su s drugim predmetima kao što su Kultura religija, stručna grupa predmeta u školi. Uz prisustvo Uprave i brojnih kolegica iz škole, času su prisustvovale koordinator za Geografiju Sabina Kaljanac, te Azerina Muminović i Lejla Tuzlak, viši saradnici Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja.

Sektori

Obavještenje o poništenju postupka nabavke

23.12.2022.