Implementacija Nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja, odnosno mjerljivim pokazateljima znanja koje je učenik usvojio i provođenje kurikularne reforme u Kantonu Sarajevo u prvom i petom razredu osnovne škole,  razredima osnovne škole (VI, VII, VIII) gdje se pojedini nastavni predmeti počinju izučavati prvi put, kao i u prvom razredu srednjih škola za stručno obrazovanje i obuku i gimnazija,  započela je od školske 2022/2023. godine.

U cilju pružanja kontinuirane podrške nastavnicima, Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja objavljuje primjere dobre prakse.

ZAJEDNICA KOJA UČI

Organizirane aktivnosti  u vrtiću i materijali koje odgajatelj nudi u radu sa djecom   šalju poruku na stvaranje stalnog podsticajnog okruženja i podsticanja  dječije igre  na istraživanje i aktivno učenje.

 

Refleksivna praksa u vrtićima  kao rezultat  kvalitetne pripreme  kroz kontinuirano  praćenje  dječiijih  interesovanja i postignuća i organiziranih, istraživačkih aktivnosti djece i odgajatelja u vrtićima u skladu s Planom i programom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje/Kurikulum  zasnovani na ishodima učenja za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Implementacija Nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja, odnosno mjerljivim pokazateljima znanja koje je učenik usvojio i provođenje kurikularne reforme u Kantonu Sarajevo u prvom i petom razredu osnovne škole,  razredima osnovne škole (VI, VII, VIII) gdje se pojedini nastavni predmeti počinju izučavati prvi put, kao i u prvom razredu srednjih škola za stručno obrazovanje i obuku i gimnazija,  započela je od školske 2022/2023. godine.

U cilju pružanja kontinuirane podrške odgajateljima i  nastavnicima, Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja objavljuje primjere dobre odgojno-obrazovne prakse.

Poziv za dostavljanje ponuda

Nabavka hotelskih i ugostiteljskih usluga u zemlji i inostranstvu za potrebe Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanje Kantona Sarajevo za 2022. godinu

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj: primjeri dobrih praksi odgajatelja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

Što nam primjeri dobrih praksi odgajatelja koji provode ativnosti sa djecom rane i predškolske dobi govore o motivaciji, procesu provedbe i izazovima s kojima se suočavaju kroz Plan i program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja/Kurikulum zasnovani na ishodima učenja?

Osnovna škola

Pripreme su nastale kao rezultat primjene Nastavnih planova i programa definisanih na ishodima učenja u školama u Kantonu Sarajevo školske 2022/23. godine uz podršku Timova koje je formirao Institut.

U svrhu pružanja podrške implementaciji Nastavnih planova i programa sa definisanim ishodima učenja, odnosno mjerljivim pokazateljima znanja koje je učenik usvojio i provođenju kurikularne reforme u Kantonu Sarajevo od školske 2022/2023. godine u prvom i petom razredu osnovne škole, razredima osnovne škole (VI, VII, VIII) gdje se pojedini nastavni predmeti počinju izučavati prvi put, kao i u prvom razredu srednjih škola za stručno obrazovanje i obuku i gimnazija, JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS formirao je stručne timove za pružanje podrške implementatorima/realizatorima nastavnog procesa u navedenim razredima.
Institut je i dalje opredjeljen za kontinuirano stručno usavršavanje i profesionalni razvoj svih zaposlenih u odgojno-obrazovnim ustanovama Kantona Sarajevo. U cilju što kvalitetnijeg rada planirana su stručna usavršavanja za period decembar 2022 – mart 2023. godine.

6:1
Students teacher ratio, for proper attention on child.

Srednja škola

Pripreme su nastale kao rezultat primjene Nastavnih planova i programa definisanih na ishodima učenja u školama u Kantonu Sarajevo školske 2022/23. godine uz podršku Timova koje je formirao Institut.

Pripreme su nastale kao rezultat primjene Nastavnih planova i programa definisanih na ishodima učenja u školama u Kantonu Sarajevo školske 2022/23. godine uz podršku Timova koje je formirao Institut.

6:1
Students teacher ratio, for proper attention on child.

Why Green Valley