Ogledni čas zasnovan na ishodima učenja na temu „Music star“

Trenutna kurikularna reforma donosi niz kreativnih pristupa u usvajanju funkcionalnih znanja i praktičnom pristupu nastavi. Koliko je učenicima ovaj pristup zanimljiv i efikasan pokazali su nam učenici osmog razreda u JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“, koji su sa svojim nastavnicama Lejlom Hadžić i Azrom Kreho realizovali ogledni čas na temu „Music star“ u srijedu 12.04.2023. godine.

U studiju voditeljice su ugostile muzičke zvijezde popout Madone, Stinga, Bea, G. Potera, Taylor Swift i Lane Del Ray. Uz zvuke flaute i gitare razgovor vođen na engleskom jeziku i video prikaz o životu i radu pjevača začinili su interpretacijom njihovih napoznatijih pjesama. Muzičke zvijezde i publika su pokazali zavidan nivo informatičkog znanja kreirajući zajedničku prezentaciju o muzičkim pojmovima obrađeni u okviru nastave iz Engleskog jezika, ali i aktivnostima na času. Preuzetu prezentaciju, muzički su doradili pa pretvorili su u video. Gosti iz JU Instituta za preduniverzitesko obrzovanje, nastavnici iz drugih škola i osoblje iz škole uživalo je u prezentiranom videu. Procjenu naučenog, svih aktivnosti prije i u toku časa, te svoje osjećaje učenici i gosti su izrazili na poznatim servisima.

Ovaj čas je dokaz da interdisciplinarni pristup času kroz povezivanje više nastavnih područja, u značajnoj mjeri doprinosi funkcionalnom znanju učenika, ali i posebnom zadovoljstvu naših učenika i nastavnika prilikom realizacije nastave zasnovane na ishodima učenja.

Sektori

Obavještenje o poništenju postupka nabavke

23.12.2022.