Izgradnja organizacijske kulture

Dana 5. 10. 2023. godine u organizaciji Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo održana je edukacija uposlenika. Temu Izgradnja organizacijske kulture (međuljudski odnosi, komunikacija, stilovi rukovođenja) realizirala je prof. dr Zijada Rahimić, redovna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Stručno usavršavanje uposlenika će u narednom periodu biti kontinuirano i koncipirano da osnaži i motivira uposlenike Instituta kao i da izgradi i razvije kulturu povjerenja, sposobnost komuniciranja, način komuniciranja, tradicionalne i savremene stilove rukovođenja, organizacijsku kulturu i međuljudske odnose.

Sektori