„Inkluzija je dječije pravo“

Jučer je u hotelu Hills počela počela trodnevna konferencija „Inkluzija je dječije pravo“ koju organizuju Ministarstvo za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, u saradnji sa Institutom za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS.
Cilj konferencije je senzibiliziranje društvene zajednice, a posebno školskih zajednica, za pitanja inkluzije i dječijh prava, kao i osnaživanje prosvjetnih radnika za rad sa djecom i mladima sa teškoćama.
Konferencija je okupila preko 600 odgojno-obrazovnih radnika i brojne izlagače na sesijama, među kojima i predstavnike Instituta.
Prof. dr. Edin Mujkanović, viši saradnik za podršku djeci s teškoćama u razvoju, govorio je o “ulozi Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja u razvoju inkluzivnog obrazovanja”.

Sektori