Lista vanjskih saradnika odabranih za prolazak kroz cikluse edukacija u skladu sa Javnim pozivom

Lista vanjskih saradnika za prolazak kroz cikluse edukacija u skladu sa Javnim pozivom za angažovanje vanjskih saradnika za realiziranje programskih aktivnosti kroz vannastavne i posebne programe.
Kandidati koji uspješno okončaju proces edukacije postaju licencirani realizatori specifičnih vannastavnih i posebnih programa i biće angažovani u školskoj 2023/24. godini.

Odluka

Konačna lista

Sektori