Stručno usavršavanje radnika Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja

U sklopu kontinuiranog stručnog usavršavanja radnici Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja aktivno sudjeluju na jednodnevnom interaktivnom seminaru u organizaciji REC d. o. o., koji se održava u Hotelu “Hollywood” u Sarajevu 22. 12. 2023.
Seminar je fokusiran na temu “Primjene propisa o kancelarijskom poslovanju”, a posebno su istaknute nedavne izmjene i dopune Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH.
Ovaj intenzivni seminar osmišljen je kako bi pružio učesnicima duboko razumijevanje ključnih aspekata kancelarijskog poslovanja, usmjerenih ka unapređenju efikasnosti, uštedi vremena te ubrzanju procesa rada, sve do faze sigurnog arhiviranja predmeta.
Seminar će pružiti radnicima Instituta priliku da usvoje nove metode upravljanja dokumentima, unaprijede kapacitete i nadzor nad provođenjem propisa, osnažujući tako radne procese unutar Instituta.
Predavač na seminaru je mr. Alen Taletović, sudija Ustavnog suda FBiH.

Sektori