Seminar o primjeni propisa o kancelarijskom i arhivskom poslovanju

Uposlenici Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja prisustvuju stručnom usavršavanju koje organizira REC d. o. o. kao jednodnevni interaktivni seminar pod nazivom „Primjena propisa o kancelarijskom i arhivskom poslovanju“ u hotelu „Hollywood“, Sarajevo, 16. 11. 2023. godine, s početkom u 9:30.
Cilj seminara jeste upoznati učesnike da, kroz usvojene metode i tehnike postupanja s dokumentima od njihovog nastanka pa do arhiviranja, ojačaju kapacitete kvantiteta i kvaliteta svih potrebnih mjera za unapređenje rada, pa do nadzora nad provođenjem Pravilnika o kancelarijskom poslovanju u Federaciji BiH, “Službeni list FBiH”, br. 73/19.
PREDAVAČI:
Mr. Alen Taletović, sudija Ustavnog suda FBiH
Dr. sc. Šimun Novaković, zamjenik direktora Arhiva BiH

Sektori