Projekt: „Akelius Digital Language Course“

„ Digitalni kurs za učenje stranih jezika Akelius“ koji je organizovan uz odobrenje Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i podršku UNICEF-a BiH realizira se u dvije grupe u periodu od 21.08 -25. 8. 2023. godine uz pomoć internih i eksternih ljudskih resursa JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo

Ove posebno vrijedne cjelodnevne obuke su kreirane za nastavnike/ce  koji izvode nastavu iz nastavnog predmeta Engleski jezik u trećim, četvrtim i petim razredima osnovnih škola Kantona Sarajevo kao i za kolege koji izvode nastavu njemačkog jezika.

Naime, u okviru ovog projekta Stručni tim Instituta je do sada veoma uspješno realizirao sljedeće projektne poslove i aktivnosti:

 –       Mapiranje kompatibilnosti Nastavnih planova i programa za nastavni predmet Engleski jezik sa digitalnom platformom Akelius kao dostupno nastavno srestvo;

–        Izrada priručnika za nastavnike;

–        Dizajniranje i realiziranje stručne obuke nastavnika/ca u Kantonu Sarajevo, koje su u toku, i jačanje hibridnih metoda podučavanja, digitalnih i pedagoških kompetencija nastavnika stranih jezika.

Pred nama je još jedna aktivnost, a to je prikupljanje  i obrada podataka od učesnika stručnih obuka za procjenu predznanja o digitalnoj platformi Akelius  pomoću upitnika. Sa ovom aktivnosti se počelo u utorak,  21. 8. 2023. godine i, planirano je da se završi sredinom decembra aktualne godine.

Posebna  vrijednost ovog projekta  je u tome što nudi alate za formativno praćenje učeničkih postignuća koji su veoma jednostavni i korisni za korištenje.

Obrazovnoj zajednici Kantona Sarajevo je poznato koliko je  formativno praćenje važno za sam proces učenja i podučavanja i da je bilo u fokusu stručnih usavršavanja nastavnika Kantona Sarajevo koje je Institut organizirao u predhodnom periodu. 

Sektori