Katalog tema stručnih usavršavanja u sektoru odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo

Stručni tim Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo izradio je Katalog tema stručnih usavršavanja u sektoru odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo koji je nastao tokom prakse u školskoj 2022/23. godini, usvojen od strane Ministarstva za odgoj I obrazovanje Kantona Sarajevo početkom jula 2023. godine i nadograđivat će se u narednom periodu.

Nadamo se da će ponuđene teme podstaći odgajatelje, nastavnike, stručne saradnike, direktore, pomoćnike direktora i druge da razvijaju nove dodatne aktivnosti i da ih dijele sa kolegicama I kolegama i drugim školama/ustanovama u Kantonu Sarajevo, a sve s ciljem, kako je istaknuto u misiji Istituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, boljeg i kvalitetnijeg odgoja i obrazovanja generacija koje dolaze.

Cjeloživotnim učenjem, koje sa sobom donosi i benefite profesionalnog razvoja i stručnog usavršavanja, upravlja unutarnja motivacija pojedinca, onoga koji neprestano promišlja i želi proširiti vidike.

Očekujemo da će se Katalog tema tokom godina razvijati u saradnji sa svima vama koji radite sa djecom i učenicima na svim nivoima preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo.

Katalog tema

Sektori