Konačna lista vanjskih saradnika Instituta za realiziranje programskih aktivnosti kroz vannastavne i posebne programe tokom školske 2023/2024. godine

Odabrani vanjski saradnici su tokom mjeseca septembra 2023. godine prošli odgovarajuće cikluse edukacija i postali licencirani realizatori specifičnih vannastavnih/posebnih programa u skladu sa Općom metodologijom o registraciji vannastavnih i posebnih programa broj: 01-1-02-4416-7/23 od 10.7.2023. godine, a biće angažovani u školskoj 2023/24. godini u skladu s potrebama Instituta.

Odluka

Konačna lista

Sektori