“Srednje stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini najbolje prakse i budući prioriteti”

Predstavnici JU Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo prisustovali su dvodnevnoj Konferenciji 31.maja-1.juna 2023.godine “Srednje stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini najbolje prakse i budući prioriteti”.

Cilj konferencije je podizanje svijesti o značaju srednjeg stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kroz razmjenu mišljenja sa ekspertima iz zemlje i inostranstva, predstavljanje primjera dobre prakse u kontektstu dualnog organiziranog sistema srednjeg stručnog obrazovanja, uključujući  i prioritete u svijetu koji se odnose na zelenu i digitalnu transformaciju.

Univerzalna poruka konfercije je, da se promjena mora desiti u svima nama ukoliko želimo uspješno prevazići izazove  i  ići u korak sa trendovima u svijetu.

Sektori