Konferencija o sigurnosti djece i mladih

Danas su SOS Dječija sela BiH organizirala stručnu konferenciju posvećenu zaštiti sigurnosti djece i mladih u ustanovama Federacije BiH.
Organizacija, poznata po pružanju alternativnih oblika brige o djeci bez roditeljskog staranja, usredotočila se na jačanje porodice i partnerstva s nadležnim institucijama. Cilj je uspostaviti politike koje će spriječiti, smanjiti i rješavati slučajeve nasilja nad djecom, bilo da su u brizi ili odrastaju u porodicama u zajednici.
Konferenciji su prisustvovali stručnjaci iz područja socijalne i dječje zaštite, obrazovanja te zdravstva.
Predstavili su mehanizme djelovanja koji osiguravaju sigurnost i prevenciju nasilja nad djecom i mladima u ustanovama Federacije BiH.
Direktorica Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, Senada Salihović, te Viši saradnik za podršku djeci i učenicima sa teškoćama, Edin Mujkanović, su prisustvovali konferenciji.

Sektori