Radionica na kojoj je predstavljen novi NPP za zanimanje kuhar

Dana 16. 2. 2023. godine Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja bio je dio radionice na kojoj je predstavljen novi NPP za zanimanje kuhar, metodologija i proces izrade kao i dosadašnja iskustva u implementaciji.
U periodu od februara do juna 2022. godine USAID projekt razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini i #GIZ projekt “Stručno obrazovanje u BiH” (#TVET) u saradnji s Ministarstvom za odgoj i
obrazovanje Kantona Sarajevo podržali su proces modernizacije Nastavnog plana i programa za zanimanje kuhar u dvije pilot-škole u Sarajevu: Srednjoj ugostiteljsko-turističkoj školi Sarajevo i Srednjoškolskom centru Hadžići. Komisija za izradu NPP-a, imenovana od Ministarstva, radila je na razvoju i inoviranju NPP-a uz podršku direktora obiju škola. Veliku ulogu u procesu izrade NPP-a za kuhara imali su i predstavnici privrede koji su na početku procesa validirali standard zanimanja za kuhara, ali i pregledali i odobrili završnu verziju NPP-a za kuhara. Međunarodni stručnjaci, angažovani od “USAID Turizam” i GIZ TVET projekta, izvršili su pregled i recenziju NPP-a. Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo dao je pozitivno mišljenje i preporuku za odobravanje ovog NPP-a. Rezultat ovog rada jeste novi, modernizovan NPP za kuhara, koji je u primjeni od septembra 2022. godine u dvjema partnerskim školama. Šezdeset budućih kuhara nastavu pohađa po novom, modernizovanom planu i programu i imaju priliku stjecati svoja znanja i vještine na dvama mjestima – u školi i u kuhinjama hotela i restorana u Kantonu Sarajevo kod obučenih mentora.

Sektori